Bộ Xây dựng nhận được Công văn của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đề nghị hướng dẫn về việc xác định giá ca máy trong công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng đã hướng dẫn xác định giá ca máy chờ đợi là giá ca máy của các loại máy đã được huy động đến công trình để thi công xây dựng công trình nhưng chưa có việc để làm nhưng không có lỗi của nhà thầu. Giá ca máy chờ đợi gồm chi phí khấu hao, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy. Trường hợp công tác trực điều tiết đường thủy đảm bảo an toàn giao thông và chống va đập trên đường thủy nội bộ thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 11/2019/TT-BXD thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 11/2019/TT-BXD.

Trường hợp công tác trực điều tiết đường thủy đảm bảo an toàn giao thông và chống va đập trên đường thủy nội địa không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 11/2019-BXD thì Cục Đường thủy nội địa Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông Vận tải xem xét, quyết định.

Khánh Diệp

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/xac-dinh-gia-ca-may-trong-cong-tac-dieu-tiet-khong-che-dam-bao-giao-thong-va-chong-va-troi-tren-duong-thuy-297362.html

Bình luận / 0