Đông Anh mảnh đất Địa Linh Nhân Kiệt, nơi tự khí sinh tài, kết tinh giá trị văn hóa lịch sử là cái nôi của nền văn minh sông Hồng, sản sinh ra nhiều người con ưu tú của cách mạng Việt Nam, nhiều anh hùng và các bậc trí thức đứng đầu đất nước…

PV

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vimefulland-ra-mat-du-an-helianthus-center-red-river-hoa-huong-duong-hoa-mat-troi-ruc-ro-224368.html

Bình luận / 0