Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm

Khánh Hòa | 1 tuần trước

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chỉ thị số 02 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm.

Theo đó, nhận định nguy cơ các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021 là rất cao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn; chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, nếu phát hiện trường hợp gia súc nghi ngờ mắc các bệnh truyền nhiễm phải phối hợp với cơ quan thú y để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, đặc biệt chú ý các bệnh cúm gia cầm, dịch tả heo châu Phi, lở mồm long móng và bệnh viêm da nổi cục trâu bò. Thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương để nâng cao nhận thức của người dân về công tác ngăn chặn và phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng bệnh là chính. Rà soát, tiêm phòng mới, tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung cho đàn vật nuôi, đảm bảo tối thiểu hơn 80% tổng đàn thuộc diện tiêm phòng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi để tiêu diệt các loại mầm bệnh ở môi trường; tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; thành lập các đoàn kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở…

T.H

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202101/trien-khai-quyet-liet-cac-bien-phap-phong-chong-benh-gia-suc-gia-cam-8203282/

Bình luận / 0