Thêm khung giờ cấm đường phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội Mới | 1 tháng trước

Trong phương án mới nhất, Công an Hà Nội thông báo điều chỉnh thời gian cấm đường, đồng thời tăng khung giờ trên các tuyến cấm bổ sung để đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/989470/them-khung-gio-cam-duong-phuc-vu-dai-hoi-xiii-cua-dang

Bình luận / 0