Thành lập Hội đồng Sáng kiến thành phố Hà Nội

Hà Nội Mới | 4 tuần trước

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Sáng kiến thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ đánh giá các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, 3 Phó Chủ tịch Hội đồng là các lãnh đạo: Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. 7 Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công Thương Hà Nội.

Hội đồng Sáng kiến thành phố Hà Nội có trách nhiệm đánh giá, tư vấn, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả để làm căn cứ đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp và đề nghị các hình thức khen thưởng theo quy định.

Thu Hằng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/989729/thanh-lap-hoi-dong-sang-kien-thanh-pho-ha-noi

Bình luận / 0