Thanh Hóa: Đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng công trình

Xây Dựng | 1 tuần trước

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Văn bản số 603/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng.

Ảnh minh họa.

Theo đó, tăng cường công tác kiểm tra sự tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn; đặc biệt chú ý đến công tác quản lý, sử dụng giàn giáo, xe, máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng.

Yêu cầu các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên công trường; cương quyết dừng sử dụng đối với giàn giáo, xe, máy, thiết bị thi công có nguy cơ mất an toàn hoặc đình chỉ thi công công trình (nếu cần thiết); xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Yêu cầu chủ đầu tư, người sở hữu, quản lý, khai thác, sử dụng, vận hành xe, máy, thiết bị thi công trên công trường phải thực hiện đầy đủ các quy định về kiểm định an toàn; đặc biệt lưu ý phải kiểm tra thông tin về điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; đình chỉ hoạt động của các tổ chức, cá nhân vi phạm và báo cáo về Bộ Xây dựng để xử lý theo quy định.

Giao Sở Xây dựng thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung chỉ đạo nêu trên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Hà Chi

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thanh-hoa-dam-bao-an-toan-lao-dong-trong-xay-dung-cong-trinh-297410.html

Bình luận / 0