Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa chính thức công bố về việc tổ chức cuộc thi báo chí 'Đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống'.

Tỉnh Thái Nguyên hướng tới việc thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời hơn cho các nhà báo và cơ quan báo chí trên địa bàn.

Cuộc thi được tổ chức trong 5 năm (từ năm 2021 đến năm 2025), chính thức phát động từ ngày 05/01/2021 và kết thúc vào ngày 31/8/2025. Hàng năm, tiến hành sơ kết, chấm và trao giải cho các tác phẩm đoạt giải của năm. Năm 2025 tổ chức trao giải của năm và tổng kết cuộc thi.

Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí của tỉnh, báo chí Trung ương; lực lượng cộng tác viên công tác tại các trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông cấp huyện và các ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh; các tác giả không chuyên là công dân Việt Nam đang công tác, sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi có các loại hình: Báo in, báo điện tử, báo hình (truyền hình), báo nói (phát thanh), ảnh báo chí; với các thể loại: Phóng sự, trao đổi - tọa đàm, phỏng vấn, tọa đàm, bài phản ánh, ghi chép, bình luận, phóng sự điều tra, bút ký; ảnh đơn, nhóm ảnh…

Thông qua cuộc thi Tỉnh ủy Thái Nguyên nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn xã hội về nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX; trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Căn cứ tình hình thực tiễn, hàng năm, Ban Tổ chức cuộc thi có định hướng các chủ đề, nội dung cần tập trung tuyên truyền.

Theo đó, năm 2021, trọng tâm tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung xây dựng, phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025.

Nguyễn Thành

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thai-nguyen-thi-bao-chi-dua-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-thai-nguyen-lan-thu-xx-nhiem-ky-2020-2025-vao-cuoc-song-297412.html

Bình luận / 0