Sau sáp nhập Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Hà Nội được đầu tư triệu đô

Infonet | 5 ngày trước

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội được đầu tư thêm 1 triệu USD để nâng cấp toàn diện trường trở thành trường CĐ thực hành hàng đầu tại khu vực phía Bắc.

Cụ thể, EQuest Education Group vừa công bố một thành viên mới là HNET (Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội) và cho biết đầu tư thêm 1 triệu USD để nâng cấp toàn diện trường trở thành trường CĐ thực hành hàng đầu tại khu vực phía Bắc.

HNET được kỳ vọng trở thành trường cao đẳng thực hành hàng đầu tại khu vực phía Bắc

Sau khi trở thành thành viên thứ 17 của tổ chức giáo dục EQuest và tiếp nhận khoản đầu tư trên, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội đã và đang có bước chuyển mình rõ rệt cả về chất lượng và quy mô thay đổi lớn.

HNET sẽ được tiếp nhận những thế mạnh của EQuest như: ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và học tập, phát triển năng lực ngoại ngữ, cơ hội cho sinh viên thực tập, làm việc tại hệ thống các đối tác, đơn vị thành viên.

Với 70% thời lượng học dành cho thực hành/thực tập, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội xây dựng mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có nghiệp vụ chuyên môn, năng lực ngoại ngữ và kỹ năng nghề nghiệp. Ngay khi vừa tốt nghiệp, sinh viên sẽ có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để đáp ứng yêu cầu công việc tại các doanh nghiệp.

H.Thanh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/hoc-duong/sau-sap-nhap-truong-cd-kinh-te-ky-thuat-ha-noi-duoc-dau-tu-trieu-do-275012.html

Bình luận / 0