Quý IV năm 2021 diễn ra Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội

Hà Nội Mới | 4 tuần trước

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký kế hoạch tổ chức Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2021.

Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ hai dự kiến được tổ chức trong quý IV năm 2021 với quy mô 15.000m² gồm: Khu trưng bày sinh vật cảnh, khu tiểu cảnh bon sai, Hà Nội 4 mùa hoa; khu trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm sản xuất theo chuỗi của thành phố Hà Nội, khu trình diễn nghệ thuật ẩm thực Việt; khu nông nghiệp công nghệ cao...

Đối tượng tham dự Festival là các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp của Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước; nông dân, chủ trang trại sản xuất nông nghiệp tiêu biểu của Hà Nội và các tỉnh, thành phố; các nghệ nhân được Nhà nước công nhận; các hộ sản xuất sản phẩm làng nghề truyền thống... Ban tổ chức ưu tiên các doanh nghiệp sản xuất, phân phối có quy trình sản xuất tốt, hữu cơ, công nghệ cao có chứng chỉ, chứng nhận theo quy định; các tổ chức, doanh nghiệp đã tham gia chợ thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm an toàn, sản xuất theo chuỗi giá trị...

Kinh phí tổ chức Festival dự kiến là 13,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và đóng góp của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Festival nhằm giới thiệu những thành tựu và thúc đẩy phát triển kinh tế trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn của Hà Nội thời gian qua; trưng bày, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP được chứng nhận; giới thiệu các mô hình nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, góp phần gìn giữ, duy trì nghề truyền thống và đặc sản địa phương...

Nguyễn Mai

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/nong-nghiep/989732/quy-iv-nam-2021-dien-ra-festival-san-pham-nong-nghiep-va-lang-nghe-ha-noi

Bình luận / 0