Phân công nhiệm vụ với thành viên ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng

CAĐN | 1 tháng trước

Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng Khóa X nhiệm kỳ 2021-2025 (Ủy ban bầu cử TP) vừa ra thông báo phân công nhiệm vụ với các thành viên. Theo đó, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP (UBBCTP) phụ trách công tác chỉ đạo chung về hoạt động bầu cử. Ngoài ra, ông Triết cũng lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc và Đảng bộ trực thuộc Thành ủy triển khai công tác bầu cử theo đúng pháp luật bầu cử và định hướng của Trung ương, Thành ủy về công tác nhân sự bầu cử; kiểm tra, đôn đốc, theo dõi công tác bầu cử trên địa bàn quận Hải Châu. Các Phó chủ tịch UBBCTP gồm ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP kiểm tra, theo dõi công tác bầu cử trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, đồng thời làm Trưởng tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin truyền thông; ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP kiểm tra theo dõi công tác bầu cử địa bàn huyện Hòa Vang đồng thời làm Trưởng tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế; ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch MTTQVN TP Đà Nẵng phụ trách công tác tổ chức hội nghị hiệp thương, hội nghị cử tri và hội nghị tiếp xúc cử tri; ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy theo dõi công tác chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng. Bên cạnh đó, UBBCTP cũng phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn. Được biết, UBBCTP được thành lập ngày 8-1 vừa qua với 26 thành viên. Ngoài UBBCTP còn có Ủy ban bầu cử huyện Hòa Vang, Ủy ban bầu cử tại 11 xã thuộc Hòa Vang, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, các Tổ bầu cử.

HẢI QUỲNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_238041_phan-cong-nhiem-vu-voi-thanh-vien-uy-ban-bau-cu-tp-da-nang.aspx

Bình luận / 0