PGD giải trình lãi 67,3 tỷ đồng trong quý 4, tăng 31,11% so với cùng kỳ

VnEconomy | 1 tháng trước

Quý 4/2020 PV GasD báo lãi sau thuế đạt 67,3 tỷ đồng, tăng 31,11% so với cùng kỳ; lũy kế đạt gần 203 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ và gần như hoàn thành kế hoạch năm 2020 (203,9 tỷ đồng)...

Tổng sản lượng khí trong quý 4/2020 đạt hơn 9,842 triệu MMBTU, tăng 6,52% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã PGD-HOSE) giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tính riêng quý 4/2020, tổng sản lượng khí trong quý đạt hơn 9,842 triệu MMBTU, tăng 6,52% so với cùng kỳ; doanh thu thuần của PGD đạt 2.120 tỷ đồng, tăng gần 100 tỷ đồng- tương ứng tăng 4,92% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng 4,6%, dẫn tới lợi nhuận gộp thu về đạt 203,3 tỷ đồng, tăng 8,02% so với quý 4/2019.

Trong quý 4 năm nay, chi phí hoạt động giảm được hơn 5 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tính chung, quý 4 PV GasD báo lãi sau thuế đạt 67,3 tỷ đồng, tăng 31,11% so với cùng kỳ.

PGD cho biết, lợi nhuận sau thuế tăng là do sản lượng khí của quý 4 tăng 6,52% làm doanh thu bán hàng tăng, đồng thời, chi phí hoạt động giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu công ty đạt 7.527 tỷ đồng, giảm 5,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 89,3% kế hoạch doanh thu cả năm (8.427 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt gần 203 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ và gần như hoàn thành kế hoạch năm 2020 (203,9 tỷ đồng).

Tính đến ngày 31/12/2020, PV GasD còn 1.557 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn từ 1 tuần đến 3 tháng tại các ngân hàng với lãi suất 0,2% đến 3,6%/năm - tăng 111 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm; Tổng tài sản tăng 310 tỷ đồng so với đầu năm, lên 3.271 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 346 tỷ đồng, lên 1.942 tỷ đồng và 237,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hà Anh

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/pgd-giai-trinh-lai-673-ty-dong-trong-quy-4-tang-3111-so-voi-cung-ky-20210119164722772.htm

Bình luận / 0