PC Quảng Ngãi: Hiệu quả từ công tác Kiểm tra giám sát mua bán điện

CAĐN | 1 tháng trước

Để đảm bảo việc sử dụng điện của khách hàng ngày càng an toàn, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật thì trong những năm qua công tác kiểm tra giám sát mua bán điện trên địa bàn Quảng Ngãi luôn đóng vai trò quyết định, góp phần cùng Công ty nâng cao giá bán điện bình quân và giảm tổn thất điện năng.

Kiểm tra hệ thống đo đếm tại xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà.

Cụ thể, trong năm 2020, Công ty Điện lực Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi) đã thực hiện 97.487 lượt kiểm tra khách hàng sử dụng điện (trong đó kiểm tra ngày 95.207 lượt, kiểm tra đêm 2.280 lượt), đạt 112% kế hoạch Công ty. Phát hiện 3.373 vụ (trong đó trộm cắp điện 176 vụ, vi phạm giá điện 1.149 vụ, vi phạm khác 2.043 vụ, vi phạm công suất 05 vụ), đạt 240,9% kế hoạch EVNCPC, tổng số tiền thu được hơn 1 tỷ đồng. Phát hiện xử lý 176 vụ, đạt 283,9% kế hoạch EVNCPC giao. Sản lượng điện bồi thường 92.062 kWh, số tiền truy thu gần 300 triệu đồng. Đã chuyển 19 hồ sơ vi phạm sang CQTQ xử phạt theo quy định, CQTQ đã xử phạt: 09 trường hợp xử phạt cảnh cáo, 07 trường hợp xử phạt bằng tiền với số tiền xử phạt tương ứng là 80 triệu đồng.

Để có được những kết quả như trên, ngoài sự nỗ lực và hoạt động có hiệu quả của các bộ phận làm trực tiếp thì PC Quảng Ngãi đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ rất lớn từ các cơ quan, ban ngành có thẩm quyền, lực lượng tại chỗ như Công an xã, phường và chính quyền địa phương các cấp. Đặc biệt, các đơn vị cũng đã phát hiện nhiều vụ vi phạm sử dụng điện từ tin báo của người dân sống trong khu vực. Điều này cho thấy ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực Điện lực của đại đa số khách hàng đều khá tốt.

Bên cạnh đó, với những chỉ tiêu, kế hoạch trong công tác kiểm tra giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ) của EVNCPC giao, ngay từ đầu năm, Phòng KTGSMBĐ đã xây dựng kế hoạch trong toàn Công ty và tham mưu cho lãnh đạo PC Quảng Ngãi giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho từng Điện lực để căn cứ thực hiện; Đồng thời tham mưu phát động thi đua, khen thưởng trong công tác kiểm tra sử dụng điện (KTSDĐ) nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch của Công ty đề ra và do EVNCPC giao trong năm 2020. Công ty đã tham gia hỗ trợ Điện lực Bình Sơn thực hiện kiểm tra, xử lý hệ thống đo đếm sau bão số 9. Số đơn vị được kiểm tra kinh doanh nội bộ (kết hợp kiểm tra công tác KD-DVKH, kiểm tra nội bộ, kiểm tra sử dụng điện, kiểm tra công tác quản lý HTĐĐ, áp giá bán điện,....) với hơn 18 lượt kiểm tra. Đoàn kiểm tra lập Biên bản kết luận kiểm tra, nêu rõ các tồn tại, biện pháp khắc phục, thời gian khắc phục cụ thể để các Điện lực tổ chức thực hiện và có báo cáo khắc phục tồn tại gửi về Công ty để theo dõi chỉ đạo. Nhằm để công tác KD&DVKH được thực hiện chặt chẽ, chuyên sâu hơn, những phát hiện sai sót trong các đợt kiểm tra đều kịp thời tổng hợp báo cáo, tham mưu với Lãnh đạo Công ty và Công ty có văn bản chỉ đạo quyết liệt đến các đơn vị để khắc phục dứt điểm những tồn tại, sai sót.

Mặt khác, trên cơ sở chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty, Phòng KTGSMBĐ tham mưu tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất theo chuyên đề, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) tại các Điện lực trực thuộc. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện những sai sót trong quá trình giải quyết cấp điện, quản lý hợp đồng, thu nợ tiền điện và chấn chỉnh trong công tác quản lý hệ thống đo đếm điện năng,… đảm bảo công tác KD&DVKH được thực hiện theo đúng quy định.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Phó Trưởng phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện Công ty cho biết: "Với nhiều mánh khóe trộm cắp điện ngày càng manh động và tinh vi, đối tượng thì thuộc nhiều thành phần sử dụng điện khác nhau. Việc này làm cho công tác kiểm tra và xử lý vi phạm sử dụng điện rất khó khăn. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, công tác kiểm tra sử dụng điện phải được lên kế hoạch chi tiết, cụ thể với sự phối hợp giữa nhiều bộ phận liên quan trong Công ty, Điện lực và chính quyền địa phương từng khu vực".

Ngoài tăng cường kiểm tra, trong những năm qua, Công ty đã phối hợp Ban Kiểm tra giám sát mua bán điện Tổng công ty; Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi và các phòng, ban liên quan thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Nâng cao nghiệp vụ và trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên làm công tác KTGSMBĐ; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong việc xử lý cũng như tuyên truyền nạn trộm cắp điện; tuyên truyền các Nghị định, Thông tư của Chính phủ liên quan đến việc sử dụng điện, mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực đến tận thôn, buôn, khu phố… để nhân dân biết.

Trong thời gian đến, PC Quảng Ngãi sẽ tiếp tục duy trì những giải pháp đã thực hiện, kiểm soát, quản lý chặt chẽ công tác quản lý hệ thống đo đếm bán điện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm phòng ngừa, hạn chế các trường hợp VPSDĐ. Bên cạnh đó, ngành điện Quảng Ngãi cũng khuyến khích người dân chủ động tố giác khi phát hiện các hành vi vi phạm sử dụng điện cho ngành điện và chính quyền địa phương. Tất cả các điều này hướng tới việc sử dụng điện an toàn, công bằng, hiệu quả và giúp ngành điện vận hành hệ thống điện an toàn và liên tục nhằm đáp ứng tốt nhất việc sử dụng điện của nhân dân.

NGUYỄN TUÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/150_237839_pc-quang-ngai-hieu-qua-tu-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-mua-ban-dien.aspx

Bình luận / 0