Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 19/01/2021, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Lễ khai mạc Trưng bày chuyên đề 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'.

Thu Mai - Đình Đạt

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nhin-lai-12-ky-dai-hoi-tai-trung-bay-chuyen-de-dang-cong-san-viet-nam-tu-dai-hoi-den-dai-hoi-20210119152727355.htm

Bình luận / 0