Nhân dân Hà Tĩnh hướng về Đại hội XIII của Đảng

Hà Tĩnh | 1 tháng trước

Trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và kỳ vọng đại hội tiếp tục đề ra những chủ trương quan trọng để tiếp tục đưa đất nước tiến lên phía trước.

Đặng Phương - Lê Tuấn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/nhan-dan-ha-tinh-huong-ve-dai-hoi-xiii-cua-dang/205655.htm

Bình luận / 0