Năm 2021, FPT đặt kế hoạch lợi nhuận 6.210 tỷ đồng, tăng 18%

ĐTCK | 1 tháng trước

Công ty cổ phần FPT (Mã chứng khoán: FPT - sàn HOSE) thông qua kế hoạch năm tài chính 2021.

Theo đó, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 34.720 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 6.210 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,4% và 18% so với thực hiện trong năm 2020.

Bên cạnh đó, FPT còn dự kiến thành lập công ty con là Công ty FPT Digital với mục tiêu cung cấp dịch vụ tư vấn lộ trình chuyển đổi số toàn diện giúp hoàn thiện chuỗi giá trị dịch vụ công nghệ thông tin và thúc đẩy mạnh mẽ mảng kinh doanh chiến lược.

Cụ thể, Công ty FPT Digital là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do FPT sở hữu 100% với vốn điều lệ 60 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2020, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT đạt lần lượt 29.830 tỷ đồng và 5.261 tỷ đồng, tăng 7,6% và 12,8% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 4.119 đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Công ty đã hoàn thành 92% kế hoạch doanh thu và 95,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế của cả năm 2020.

Trong cơ cấu doanh thu cả năm 2020, khối công nghệ đóng góp 56% với 16.805 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Khối viễn thông chiếm 39% với 11.466 tỷ đồng, tăng 10,3% so với 2019. Khối giáo dục và đầu tư đóng góp 5%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/01, cổ phiếu FPT giảm 3.000 đồng về còn 63.000 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/nam-2021-fpt-dat-ke-hoach-loi-nhuan-6-210-ty-dong-tang-18-post260929.html

Bình luận / 0