Lợi nhuận sau thuế của Bột Giặt LIX đạt 230 tỷ đồng

TCDN | 1 tháng trước

Doanh thu và lợi nhuận của Bột Giặt LIX trong quý IV/2020 đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019, với lợi nhuận cả năm hơn 292 tỷ đồng, vượt 27% kế hoạch.

Ngày 21/1, CTCP Bột Giặt LIX đã công bố báo cáo tài chính quý IV năm 2020. Báo cáo cho thấy, doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 683 tỷ đồng, tăng gần 10 tỷ đồng so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng tăng theo tỷ lệ tương ứng nên lợi nhuận gộp đạt 140,3 tỷ đồng - giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí bán hàng giảm mạnh từ hơn 57 tỷ đồng xuống gần 25 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm từ 1,3 tỷ đồng xuống 1 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm nhẹ.

Lợi nhuận sau thuế của Bột Giặt LIX trong kỳ đạt 70,2 tỷ đồng, tăng hơn 49% so với quý IV/2019. Trong cả năm 2020, doanh thu thuần đạt 2.902 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 292,4 tỷ đồng, tăng hơn 30%; còn lợi nhuận sau thuế đạt 230 tỷ đồng, tăng 28,5% so với năm 2019.

Kế hoạch kinh doanh quý I/2021 của Bộ Giặt LIX là doanh thu 670 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng.

Năm 2020, Bột giặt LIX đặt mục tiêu doanh thu khoảng 2.772 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 230 tỷ đồng. Với kết quả quý IV, công ty đã hoàn thành vượt 5% mục tiêu về doanh thu và vượt 27% mục tiêu về lợi nhuận.

HĐQT Bột Giặt LIX cũng vừa thông qua kế hoạch kinh doanh quý I/2021 với chỉ tiêu doanh thu 670 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng.

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm bột giặt, chất tẩy rửa, Bột Giặt LIX có vốn điều lệ 324 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu LIX đạt 53.000 đồng trong phiên giao dịch ngày 21/1, giảm 5% trong vòng một tuần và giảm gần 1,5% trong vòng một tháng.

Nhã Vy

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/loi-nhuan-sau-thue-cua-bot-giat-lix-dat-230-ty-dong-d18399.html

Bình luận / 0