Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Khánh Hòa | 1 tháng trước

Sáng 19-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2021 - 2025. Các ông: Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phụ trách công tác xây dựng Đảng huyện Trường Sa; Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân ký kết chương trình phối hợp.

Theo đó, 2 đơn vị tập trung phối hợp tuyên truyền các nội dung: Vai trò, vị trí của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; một số vấn đề về tình hình Biển Đông và 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển; Luật Biển Việt Nam và các điều ước quốc tế về biển mà Nhà nước ta tham gia ký kết. Bên cạnh đó, tuyên truyền, quán triệt và triển khai Chương trình hành động về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội huyện Trường Sa; phối hợp đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch liên quan đến vấn đề biển, đảo Việt Nam...

H.DUNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202101/ban-tuyen-giao-tinh-uy-khanh-hoa-va-bo-tu-lenh-vung-4-hai-quan-ky-ket-chuong-trinh-phoi-hop-tuyen-truyen-bien-dao-8204068/

Bình luận / 0