Infographics: Đột phá chiến lược của Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Thời báo Tài chính | 1 tháng trước

Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011- 2020, môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam chuyển biến rõ nét. Vị trí xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu của nước ta được cải thiện đáng kể.

Theo Hanoimoi.vn

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2021-01-23/infographics-dot-pha-chien-luoc-cua-viet-nam-giai-doan-2011-2020-98782.aspx

Bình luận / 0