Infographics: Đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng đông nhất trong 13 kỳ Đại hội

Thời báo Tài chính | 1 tháng trước

Tổng số đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng là 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên, tăng hơn gần 80 đại biểu so với Đại hội XII và đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

Hanoimoi.com.vn

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2021-01-23/infographics-dai-bieu-du-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang-dong-nhat-trong-13-ky-dai-hoi-98776.aspx

Bình luận / 0