Những ngày này trên nhiều con đường, tuyến phố ở huyện Như Xuân rực rỡ cờ hoa, sẵn sàng chào đón ngày khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng bộ lần thứ XIII của Đảng.

Đến thời điểm này, huyện Như Xuân đã cơ bản hoàn tất công tác tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những pa nô hình hộp ở tuyến đường trung tâm huyện lỵ Như Xuân.

Pa nô cỡ lớn ở trung tâm huyện lỵ Như Xuân tuyên truyền về Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, mừng Đảng 91 mùa xuân, mừng đất nước đổi mới.

Tuyến đường qua Trung tâm Hội nghị huyện Như Xuân rực rỡ cờ hoa, băng rôn, pa nô tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trần Thanh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/huyen-nhu-xuan-ruc-ro-co-hoa-truoc-ngay-khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang/130522.htm

Bình luận / 0