Hỗ trợ gạo cho huyện Mường Lát để thực hiện công phát triển rừng

Thanh Hóa | 1 tháng trước

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc hỗ trợ gạo dự trữ Quốc gia cho huyện Mường Lát để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng (tháng 11 và 12 năm 2020).

Theo đó, tổng số hộ được hỗ trợ là 2.876 hộ; Tổng số khẩu được hỗ trợ là 14.675 khẩu; Diện tích bảo vệ rừng được hỗ trợ là 20.098 ha và số gạo thực hiện hỗ trợ năm 2020 (từ tháng 11 đến hết tháng 12 năm 2020) là 394.395 kg. Thời gian hoàn thành xuất kho, giao nhận gạo đến ngày 31-1-2021.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm vận chuyển, giao gạo hỗ trợ cho các đơn vị thụ hưởng theo quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ và theo đúng văn bản hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước và các quy định hiện hành.

BĐT

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/ho-tro-gao-cho-huyen-muong-lat-de-thuc-hien-cong-phat-trien-rung/130407.htm

Bình luận / 0