Hình ảnh đại biểu thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tuyên Giáo | 1 tháng trước

Chiều ngày 26/1, tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu làm việc tại đoàn thảo luận các văn kiện Đại hội. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu một số hình ảnh. Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, yếu tố 'xây' mang tính chất quyết định Thông cáo báo chí về phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đoàn đại biểu Khối các cơ quan Trung ương do đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì.

Đại biểu TP Hồ Chí Minh tham gia thảo luận các văn kiện Đại hội.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tham gia thảo luận Văn kiện Đai hội XIII của Đảng

Đoàn đại biểu TP Hà Nội do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì.

Đoàn đại biểu Quân đội do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì.

Giao Tuyến

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/thoi-su/hinh-anh-dai-bieu-thao-luan-cac-van-kien-dai-hoi-xiii-cua-dang-131853

Bình luận / 0