Hình ảnh đại biểu đến dự phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XIII

VietnamPlus | 4 tuần trước

Ngày 28/1/2021 là ngày làm việc chính thức thứ ba Đại hội XIII của Đảng. Theo chương trình, buổi sáng, đại biểu làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội.

Các đại biểu đến dự Đại hội, sáng 28/1. (Nguồn: TTXVN)

Các đại biểu đoàn Đảng bộ tỉnh Gia Lai dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội, sáng 28/1. (Nguồn: TTXVN)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (bên trái) và các đại biểu đến dự Đại hội, sáng 28/1. (Nguồn: TTXVN)

Các đại biểu đến dự Đại hội, sáng 28/1. (Nguồn: TTXVN)

Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế đến dự Đại hội, sáng 28/1. (Nguồn: TTXVN)

Các đại biểu đến dự Đại hội, sáng 28/1. (Nguồn: TTXVN)

Các đại biểu đến dự Đại hội, sáng 28/1. (Nguồn: TTXVN)

Các đại biểu đến dự Đại hội, sáng 28/1. (Nguồn: TTXVN)

Các đại biểu đến dự Đại hội, sáng 28/1. (Nguồn: TTXVN)

Các đại biểu đến dự Đại hội, sáng 28/1. (Nguồn: TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hinh-anh-dai-bieu-den-du-phien-thao-luan-cac-van-kien-dai-hoi-xiii/691982.vnp

Bình luận / 0