Giao ban với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội

Khánh Hòa | 1 tháng trước

Sáng 19-1, ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì giao ban đánh giá kết quả công tác năm 2020 của khối Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Cùng dự có ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Hà Quốc Trị phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, ông Hà Quốc Trị yêu cầu, thời gian tới, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tốt các hoạt động “Mừng Đảng - mừng xuân”; có kế hoạch cụ thể đi thăm, tặng quà, hỗ trợ chăm lo Tết chu đáo cho người nghèo, yếu thế trong xã hội, ưu tiên cho 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2021 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” trên địa bàn tỉnh… Trong công tác giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận cần phối hợp với các đơn vị liên quan để tránh chồng chéo, lựa chọn nội dung giám sát phù hợp, có chất lượng, hiệu quả, tập trung vào những vấn đề dư luận quan tâm như: Đất đai, tài nguyên - môi trường, đền bù, giải phóng mặt bằng… Mặt trận tỉnh cần tổ chức tốt việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người có đức, có tài ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

CẨM VÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202101/giao-ban-voi-mat-tran-va-cac-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-8204073/

Bình luận / 0