Ðiều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Nhân Dân | 6 ngày trước

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Giang.

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Giang.

Cụ thể, bổ sung mới các KCN: Yên Lư (diện tích 377 ha, huyện Yên Dũng); Yên Sơn - Bắc Lũng (300 ha, huyện Lục Nam); Tân Hưng (105,3 ha, huyện Lạng Giang). Bên cạnh đó, mở rộng KCN Quang Châu, huyện Việt Yên (tăng thêm 90 ha); KCN Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa (tăng thêm 85 ha); Việt Hàn, huyện Việt Yên (tăng thêm 148 ha).

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang quản lý, sử dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án tại diện tích đất đưa ra ngoài quy hoạch theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện, trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định, không làm thất thoát tài sản nhà nước. Các dự án chỉ được thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/ieu-chinh-quy-hoach-cac-khu-cong-nghiep-tinh-bac-giang-636354/

Bình luận / 0