CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“MỞ THẺ CITI CASH BACK NHẬN 3.500.000 ĐỒNG E-VOUCHER CỦA ADAYROI”

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN        

1. Phạm vi Khuyến mại:

Chương trình khuyến mại “Mở thẻ Citi Cash Back nhận phiếu quà tặng điện tử (e-voucher) của Webphunu trị giá 3.500.000 VNĐ” áp dụng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh dành cho Chủ thẻ tín dụng chính Citi Cash Back được phát hành bởi Citibank tại Việt Nam.

2. Thời gian Khuyến mại:     

Hồ sơ đầy đủ nộp trong khoảng thời gian từ ngày 01/04/2018 đến 31/12/2018 (bao gồm cả 2 ngày) tại Hà Nội và Hồ Chí Minh và được Citibank chấp thuận cấp thẻ trước ngày 15/01/2019.

3. Sản phẩm Khuyến mại:

Thẻ tín dụng Citi Cash Back phát hành bởi Citibank tại Việt Nam.

4. Nội dung Chương trình Khuyến mại:

Khách hàng thông qua trang web của Webphunu để truy cập và để lại thông tin liên lạc, đăng ký mở thẻ tín dụng chính Citi Cash Back thành công và đáp ứng được tất cả các điều kiện khác của Khách hàng hợp lệ như quy định tại Điều 5 dưới đây sẽ nhận được phiếu quà tặng điện tử (e-voucher) trị giá 3.500.000 đồng để mua sắm trên website Webphunu.net.

5. Khách hàng Hợp lệ:

Khách hàng hợp lệ của Chương trình: Khách hàng cá nhân phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

 • Khách hàng phải đăng ký tham gia chương trình thông qua kênh trực tuyến của Webphunu; và
 • Khách hàng đăng ký làm Chủ thẻ tín dụng chính Citi Cash Back bằng cách điền đầy đủ thông tin, hoàn tất Mẫu Đơn Mở Tài Khoản và Đăng Ký Sản Phẩm Citibank, cung cấp đầy đủ hồ sơ cần thiết trong Thời gian Khuyến mại và được Citibank chấp thuận cấp thẻ; và
 • Khách hàng không phải là chủ thẻ chính của bất kỳ thẻ Citibank nào sau đây: PremierMiles, Cash Back, Rewards, Simplicity+,  Citi®Ace Life®, hoặc Ready Credit; và
 • Khách hàng không đóng thẻ chính Citi PremierMiles, Cash Back, Rewards, Simplicity+, Citi®Ace Life®, hoặc Ready Credit trong vòng 3 tháng trước khi Chương trình bắt đầu và trong thời gian diễn ra Chương trình; và
 • Khách hàng khi tham gia phải thanh toán đầy đủ Phí Tham Gia của thẻ Citi Cash Back; và
 • Khách hàng phải có xếp hạng tín dụng tốt, dựa theo quyết định tham gia mở thẻ của Citibank (tùy xếp hạng tín dụng của từng khách hàng) và tại thời điểm tổng kết Chương trình; và
 • Khách hàng phải có Giao dịch Mua lẻ hoặc Tiền mặt Ứng trước trên thẻ tín dụng Citi Cash Back với tổng trị giá tối thiểu là 7.000.000 VNĐ trong vòng 60 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được tin nhắn thông báo đã đăng ký mở thẻ thành công; và 
 • Không áp dụng cho khách hàng Citigold. Trong trường hợp khách hàng Citigold muốn tham gia Chương trình thì phải trả đầy đủ phí tham gia cho thẻ tín dụng Citi tương ứng; và
 • Khách hàng không phải là nhân viên ngân hàng của Citibank; và
 • Khách hàng không phải là người mang quốc tịch Mỹ hoặc thường trú nhân Mỹ.

Sau đây gọi là “Khách hàng hợp lệ”.

CHÚ Ý: Khách hàng chỉ được e-voucher của Webphunu sau khi đã thanh toán phí phát hành thẻ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện, điều khoản của chương trình.

6. Quà tặng:

 • Mỗi khách hàng chỉ được nhận tối đa một (01) e-voucher của Webphunu trị giá 3.500.000 VNĐ.

7. Phát Quà tặng:

 • Khách hàng sẽ nhận e-voucher của Webphunu trong vòng 60 ngày kể từ ngày khách hàng mở thẻ thành công. E-voucher có giá trị sử dụng trong vòng sáu (06) tháng kể từ ngày mã voucher được gửi đến khách hàng.

8. Khách hàng Hợp lệ nếu đóng thẻ trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc Chương trình, hoặc theo toàn quyển thẩm tra của Citibank hoặc không có điểm xếp hạng tín dụng tốt thì ngân hàng bảo lưu quyền thu hồi lại giá trị của e-voucher Webphunu mà khách hàng này đã nhận hoặc quy đổi khi tham gia Chương trình và khấu trừ giá trị của e-voucher Webphunu đó từ bất kỳ tài khoản nào mà Khách hàng Hợp lệ đó mở tại Citibank.

E-voucher Webphunu không phải do Citibank cung cấp. E-voucher Webphunu này được cung cấp bởi Webphunu theo điều kiện và điều khoản do Webphunu quy định, và Citibank không chịu trách nhiệm dưới hình thức nào liên quan tới e-voucher đó. E-voucher này không được Citibank chứng nhận và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào việc đưa thêm bất sản phẩm hoặc dịch vụ nào vào chương trình khuyến mãi này cũng sẽ không được hiểu là Citibank xác nhận hoặc giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Khách hàng Hợp lệ sẽ bị ràng buộc bởi các Điều kiện và Điều khoản của nhà cung cấp e-voucher. Trong trường hợp có thắc mắc hay khiếu nại liên quan đến e-voucher, Khách hàng Hợp lệ vui lòng liên hệ trực tiếp nhà cung cấp.

9. Citibank có toàn quyền từ chối trao e-voucher cho bất kỳ Khách hàng nào mà Citibank, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ, chưa mở thẻ thành công, hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Chương trình

10. Citibank có thể liên lạc với Khách hàng qua số điện thoại/email đã đăng ký với Citibank để xác minh một số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết.

11. Ngoài những điều khoản được quy định rõ ràng trong đây, Citibank không có thêm bất kỳ cam kết hay đảm bảo nào, dù là rõ ràng hay ngầm hiểu, về chất lượng và sự phù hợp của e-voucher hoặc bất kỳ quà tặng nào. Citibank không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp e-voucher không được quy đổi thành công theo Chương trình.

12. Citibank, những công ty liên kết của Citibank, giám đốc, nhân viên và người đại diện tương ứng của Citibank và những công ty liên kết này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở những mất mát gián tiếp và phái sinh) hoặc bất kỳ tai nạn cá nhân nào xảy ra từ việc tham gia vào Chương trình hoặc do việc tiếp nhận hoặc sử dụng e-voucher, hoặc bất kỳ quà tặng hoặc dịch vụ nào, ngoại trừ những trách nhiệm được luật pháp quy định.

13. Với việc chấp nhận hay tiếp nhận e-voucher, Khách hàng hay người nhận quà đồng ý đảm bảo và sẽ giữ cho Citibank, những công ty liên kết của Citibank, giám đốc, nhân viên và người đại diện của Citibank và những công ty liên kết này không bị thiệt hại bởi những khiếu kiện, hành động, khởi kiện, xét xử, thiệt hại, tổn thất, chi phí phát sinh hay trách nhiệm nào dành cho Citibank, những công ty liên kết của Citibank, và giám đốc, nhân viên và người đại diện của Citibank và những công ty liên kết này do có liên quan đến việc tham gia vào Chương trình hoặc tiếp nhận hoặc sử dụng e-voucher hoặc Quà tặng.

14. Citibank không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các khoản thuế phát sinh từ e-voucher. Bất kỳ khoản thuế nào hoặc việc chi trả khoản thuế cho cơ quan thuế do việc tiếp nhận e-voucher và/hoặc Quà tặng sẽ là trách nhiệm của Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm tự tìm hiểu về những khoản thuế phát sinh cho mình từ ý kiến của chuyên gia.   

15. Các Điều khoản và Điều kiện này được lập thành 2 bản: tiếng Anh và tiếng Việt. Bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn giữa 2 bản. Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của Citibank là quyết định cuối cùng.

Bằng việc tham gia Chương trình Khuyến mại này, Khách Hàng mặc định chấp thuận tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của Chương trình Khuyến mại được liệt kê trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *