Diệt trừ tham nhũng

Đại Đoàn Kết | 1 tháng trước

Những năm gần đây, một lĩnh vực, việc làm thu được nhiều kết quả, được người dân rất hoan nghênh là công tác phòng, chống tham nhũng. Có lẽ chưa bao giờ công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng quan tâm, chỉ đạo, xử lý mạnh mẽ, rốt ráo như thời gian qua.

Thống kê tại dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng cho thấy, nhiệm kỳ qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 2.209 cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng. Trong đó có 110 cán bộ diện Trung ương quản lý cả đương chức và đã nghỉ hưu; 24 Ủy viên Trung ương Đảng, 3 Ủy viên Bộ Chính trị, 26 sĩ quan cấp tướng trong quân đội, công an...

Cuôc chiến chống tham nhũng của Đảng đã không còn vùng cấm, không có vùng cấm. Bất kỳ là ai, chức vụ như thế nào, vi phạm pháp luật, tham ô, tham nhũng đều bị xử lý. Đảng đã mang lại niềm tin cho Dân, đồng thời là bài học cảnh tỉnh cho các cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền.

Lại cũng từ những con số cán bộ, đảng viên bị phanh phui, kỷ luật cho thấy, có một thời kỳ dài chúng ta đã buông lỏng quản lý, chưa kiểm tra, xử lý triệt để cán bộ vi phạm. Cũng từ đây cho thấy có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã biến chất, suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống...

Cuộc chiến chống tham nhũng thật không dễ dàng. Quyền lực và đồng tiền cùng những mối quan hệ phức tạp, những thế lực như những thành trì khó công phá. Nâng cao năng lực, sức chiến đấu từ các tổ chức Đảng, cá nhân lãnh đạo, đồng thời huy động sức mạnh từ quần chúng, nhân dân mới đủ sức để phòng, chống tham nhũng.

Luật pháp đã cơ bản hoàn thiện. Vấn đề làm sao để pháp luật đi vào cuộc sống? Làm sao để từ kẻ tham cho đến mọi cán bộ, công bộc“không dám tham nhũng, không muốn tham nhũng và không thể tham nhũng”. Giải pháp căn cơ là cơ quan chức năng, thi hành pháp luật phải luôn kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm minh, cùng với sự đồng hành giám sát chặt chẽ của nhân dân, nhất là từ cơ sở. Bên cạnh đó, pháp luật cũng cần tiếp tục bổ sung những quy định, chế tài chặt chẽ hơn, nghiêm minh hơn.

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, thực trạng, yêu cầu phát triển hiện nay, người dân kỳ vọng tới đây cuộc chiến chống tham nhũng sẽ phải luôn được duy trì, củng cố. Từ ngọn cờ đi đầu của Đảng, cùng với khối đại đoàn kết toàn Dân, tiếp tục kết thành sức mạnh diệt trừ, nhấn chìm tham nhũng.

Thiện Dân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/diet-tru-tham-nhung-551357.html

Bình luận / 0