Điện mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Nhân Dân | 3 ngày trước

Trong những ngày qua, lãnh đạo các nước, các đảng và bạn bè quốc tế tiếp tục gửi thư, điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Trong những ngày qua, lãnh đạo các nước, các đảng và bạn bè quốc tế tiếp tục gửi thư, điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Trong đó, có điện chúc mừng của Tổng thống Pháp Ê-ma-nu-en Ma-crông; Thủ tướng Thái-lan Pray-út Chan-ô-cha; Tổng thống Ai Cập Áp-đen Pha-ta An Xi-xi; Phó Chủ tịch Ðảng Nhân dân Cam-pu-chia, Chủ tịch Thượng viện Cam-pu-chia Xăm-đéc Xay Chum; Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Pắc Biêng Sấc; Chủ tịch Ðảng Mặt trận Giải phóng Mô-dăm-bích, Tổng thống Mô-dăm-bích Phi-líp-pê Niu-xi; Chủ tịch Ðảng Nur Otan Ca-dắc-xtan Nu-xơ-tan Na-dắc-bai-ép; Chủ tịch Ðoàn Chủ tịch Ðảng Cộng sản Nhật Bản Si Ka-dư-ô; Chủ tịch Ðảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản E-đa-nô Y-u-ki-ô; Chủ tịch Ðảng Thay đổi và Cải biến Quốc gia Ðô-mi-ni-ca-na Ðô-minh-gô Am-pa-rô; Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Mê-hi-cô Pa-ven Blan-cô Ca-brê-na; Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Ca-na-đa (Mác-xít Lê-nin-nít) Pau-lin Ét-xtơn.

* Một số đại sứ các nước tại Việt Nam, liên minh nghị sĩ hữu nghị và cá nhân ở nhiều nước trên thế giới đã gửi thư, điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/dien-mung-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-636368/

Bình luận / 0