Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG): Năm 2020 lợi nhuận đạt 167,4 tỷ đồng, tăng 55%

ĐTCK | 4 tuần trước

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (Mã chứng khoán: THG – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.

Theo đó, trong quý IV/2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 477,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 45,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,7% và 37,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 21,9% lên 25,9%.

Lũy kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.781,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 167,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 37,6% và 55% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020 doanh nghiệp đã hoàn thành được 145,6% kế hoạch lợi nhuận.

Trong năm 2020, doanh thu của doanh nghiệp tăng trưởng chủ yếu do doanh thu lĩnh vực bất động sản tăng 104% lên 274,4 tỷ đồng; doanh thu bán vật tư hàng hóa, thành phẩm tăng 38,3% lên 1.217,3 tỷ đồng; doanh thu thi công công trình xây dựng tăng nhẹ 3,6% lên 281,8 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất là 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 115 tỷ đồng và tổng giá trị đầu tư là 493 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 16,7% lên 1.449 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 381,8 tỷ đồng, chiếm 26,3% tổng tài sản; tồn kho đạt 374,4 tỷ đồng, chiếm 25,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 234,3 tỷ đồng, chiếm 16,2% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn là 210,1 tỷ đồng, chiếm 14,5% tổng tài sản.

Trong đó, tồn kho có tới 205,2 tỷ đồng là các dự án kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp không thuyết minh cụ thể từng dự án.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/01, cổ phiếu THG tăng 1.100 đồng lên 67.100 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/dau-tu-va-xay-dung-tien-giang-thg-nam-2020-loi-nhuan-dat-167-4-ty-dong-tang-55-post260932.html

Bình luận / 0