Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư triển khai nhiệm vụ năm 2021

Nhân Dân | 1 tháng trước

Ngày 19-1, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 19-1, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá của Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, năm 2020, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy Khối phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế -xã hội, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp; chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng. Trong đó, xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; chú trọng thực hiện kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng bộ Khối; một số đảng bộ trực thuộc đã giải quyết dứt điểm đơn, thư, tố cáo, khiếu nại, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ cấp mình; đẩy mạnh công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị- xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh…

Bên cạnh những kết quả tích cực, hội nghị chỉ rõ những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và việc tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp. Cụ thể như công tác chỉ đạo đại hội, công tác nhân sự đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo chuẩn bị sớm, tuy nhiên vẫn còn một đảng bộ cấp trên cơ sở, một đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội chậm so với quy định…

Hội nghị thông qua các nhóm nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Theo đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; tăng cường phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, góp phần tạo nền tảng vững chắc thực hiện các mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển đất nước những năm tới.

Trọng tâm công tác năm 2021 được xác định là: Quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tăng cường công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư; tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội các đảng bộ trực thuộc thành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả…

Tại hội nghị, Đảng ủy khối đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp.

TIỂU PHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/dang-uy-khoi-cac-co-quan-t-u-trien-khai-nhiem-vu-nam-2021-632287/

Bình luận / 0