Đảm bảo an toàn thang máy tại các chung cư

Khánh Hòa | 1 tháng trước

Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn thực hiện văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động đối với thang máy và các thiết bị, máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến đến ban quản trị, chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có sử dụng thang máy lưu ý rà soát máy móc, thiết bị đang sử dụng; kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các máy móc, thiết bị chưa được kiểm định hoặc đã hết hạn kiểm định chưa được kiểm định lại; khai báo việc sử dụng đối với máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các tổ chức, cá nhân vận hành và sử dụng thang máy phải xây dựng nội quy sử dụng an toàn, xử lý sự cố đối với từng thang máy; phân công người chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật và quản lý vận hành thang máy đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; chỉ sử dụng thang máy có tình trạng kỹ thuật tốt, đã được kiểm định kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động đạt yêu cầu theo quy định. Trường hợp mất điện hoặc đang sửa chữa phải treo biển thông báo tạm ngừng hoạt động ở các tầng dừng và cắt cầu dao điện vào thang máy. Mỗi thang máy phải có sổ theo dõi bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, thay thế các bộ phận đủ nội dung hạng mục công việc theo quy định của nhà chế tạo.

NHẬT THANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202101/dam-bao-an-toan-thang-may-tai-cac-chung-cu-8204105/

Bình luận / 0