Đại hội Đảng tiếp tục thảo luận văn kiện và nghe báo cáo công tác nhân sự khóa XIII

GĐ&XH | 1 tháng trước

Ngày 28/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện và nghe báo cáo về công tác nhân sự.

Đại hội diễn ra phiên trù bị vào sáng 25/1; khai mạc chính thức vào sáng 26/1, buổi chiều đại hội tiến hành thảo luận tổ đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội.

Ngày hôm qua (27/1), đại hội dành tâm huyết, trí tuệ thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Với không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, đại biểu đã tập trung vào vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; công tác dân vận; công tác đối ngoại.

Các đại biểu cũng phân tích, thảo luận đầy trách nhiệm, tâm huyết về: công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng; đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn; xây dựng kinh tế tuần hoàn trong thập niên 2021 - 2030; hỗ trợ phụ nữ tiếp cận, thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong sự phát triển của đất nước...

Đại hội Đảng lần thứ XIII đang thảo luận các văn kiện đại hội.

Sáng nay (28/1), Đại hội làm việc tại Hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội.

Buổi chiều, Đại hội làm việc tại hội trường, nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Các đại biểu thảo luận và biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Sau đó, các đại biểu làm việc tại đoàn, thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đại hội nghiên cứu danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và các tài liệu hồ sơ về nhân sự.

Cuối cùng, Đoàn Chủ tịch họp tiếp thu, giải trình các văn kiện trình Đại hội.

Bên lề Đại hội, ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chia sẻ: Công tác chuẩn bị nhân sự của khóa XIII đã được chuẩn bị một cách hết sức kỹ lưỡng, chặt chẽ và đảm bảo quy trình. Các đồng chí trong Trung ương được Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu ra Đại hội XIII đều cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn, đủ điều kiện và có năng lực, có uy tín, có triển vọng phát triển.

Đối với các "trường hợp đặc biệt" thì nhiệm kỳ Đại hội nào cũng có, công tác nhân sự của chúng ta được kế thừa kinh nghiệm của các Đại hội trước và căn cứ vào tình hình thực tiễn thì những trường hợp đặc biệt đã được Ban Chấp hành Trung ương bàn hết sức kỹ lưỡng, trên cơ sở giới thiệu của Bộ Chính trị và của Tiểu ban Văn kiện.

Và các đồng chí có trong "trường hợp đặc biệt" chủ yếu là đặc biệt về độ tuổi, còn các đồng chí đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có sức khỏe cũng như năng lực công tác, và có uy tín ở từng cương vị công tác của mình.

Và với yêu cầu thực tế của đất nước cần phải có những đồng chí tiếp tục tham gia bằng những kinh nghiệm, uy tín của mình, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất để lựa chọn các đồng chí đó để giới thiệu ra Đại hội, nếu được Đại hội tín nhiệm bầu thì sẽ có được kinh nghiệm của những đồng chí có nhiều đóng góp cho đất nước.

Cao Tuân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/dai-hoi-dang-tiep-tuc-thao-luan-van-kien-va-nghe-bao-cao-cong-tac-nhan-su-khoa-xiii-20210128082021675.htm

Bình luận / 0