Quy hoạch khu chức năng Cụm di tích làng Sen.

Sáng 13-1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, H. Nam Đàn.

Theo đó, Quyết định số 1943/QĐ-TTg, ngày 27-11-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, trên tổng diện tích 278,86 ha bao gồm: cụm di tích Làng Sen, cụm di tích Hoàng Trù, cụm di tích núi Chung và khu mộ bà Hoàng Thị Loan.

Thời gian thực hiện Quy hoạch bắt đầu từ năm 2021 đến năm 2030.

Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên là một quần thể di tích đa dạng, phong phú, bao gồm các di tích về quê hương, gia đình, thời niên thiếu và hai lần về thăm quê hương của Người. Di tích được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia vào năm 1979; được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt vào năm 2012.

BÍCH HUỆ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_237400_cong-bo-quy-hoach-bao-ton-ton-tao-phat-huy-gia-tri-di-tich-quoc-gia-dac-biet-khu-luu-niem-chu-tich-ho-chi-minh-tai-nghe-an.aspx

Bình luận / 0
CAĐN | 1 tuần trước
Election 2020: Judge hands Trump legal win in Pennsylvania vote count

Mùa chạp mã

459