Giảm ngay 15% trên tổng hóa đơn giao dịch thanh toán thành công bằng thẻ tín dụng quốc tế Nam A Bank tại website www.adayroi.com, số tiền giảm không quá 500.000 VNĐ/lần/ngày.

1. Đối tượng ưu đãi:

Tất cả các Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế do Nam A Bank phát hành để mua sẳm hàng hóa, dịch vụ thông qua website của Webphunu.

Thẻ tín dụng quốc tế của Nam A Bank

 • Đầu PIN: 533147, 524083, 533968
 • Hình ảnh:

2. Nội dung ưu đãi:

Giảm ngay 15% trên tổng hóa đơn giao dịch thanh toán thành công bằng thẻ tín dụng quốc tế Nam A Bank tại website www.adayroi.com, số tiền giảm không quá 500.000 VNĐ/lần/ngày.

3. Thời gian ưu đãi: Từ nay đến ngày 30/09/2017 hoặc đến khi hết ngân sách, ưu tiên trường hợp nào đến trước.

4. Điều kiện áp dụng ưu đãi:

 • Áp dụng cho các giao dịch thanh toán thành công được thực hiện bằng thẻ tín dụng quốc tế do Nam A Bank phát hành tại website www.adayroi.com .
 • Áp dụng cho các đơn hàng có giá trị tối thiểu 200.000VNĐ
 • Mỗi thẻ chỉ được hưởng ưu đãi tối đa 01 lần/ngày.
 • Áp dụng cho tất cả các sản phẩm thuộc các ngành hàng, dịch vụ bán tại website https://www.adayroi.com/, ngoại trừ thẻ cào điện thoại, thẻ Giftcard VinID, bia, sữa nước, dầu ăn.
 • Ưu đãi không áp dụng đồng thời, cộng gộp với chương trình ưu đãi, khuyến mại khác.
 • Thứ tự xét thưởng: ưu tiên các Khách hàng có giao dịch thanh toán đạt đủ điều kiện trước.
 • Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu đã chi hết ngân sách.
 • Không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi có gắn mã giảm giá hoặc các hình thức thanh toán khác.
 • Không áp dụng đối với các giao dịch hoàn/hủy/đổi trả.
 • Chủ thẻ có trách nhiệm lưu giữ lại hóa đơn mua hàng điện tử để phục vụ cho việc tra soát các giao dịch nghi ngờ gian lận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *