Thể lệ chi tiết chương trình “Hoàn thêm 20% khi thanh toán bằng thẻ ATM nội địa Napas trên Webphunu.net

      1. Tên Chương trình: Hoàn thêm 20% khi thanh toán bằng thẻ ATM nội địa qua Napas.

      2. Thời gian áp dụng: ngày 25/11/2016từ 01/12/2016 đến 15/12/2016 hoặc cho đến khi hết ngân sách.

      3. Kênh thanh toán: website www.adayroi.com, thanh toán qua cổng thanh toán Napas.  

      4. Đối tượng áp dụng: Tất cả các khách hàng là chủ thẻ ghi nợ nội địa do các Ngân hàng Việt Nam phát hành đã kết nối với Cổng thanh toán Napas .

      5. Nội dung Chương Trình: Khách hàng đã đăng ký tài khoản trên Website Webphunu khi mua hàng hóa, dịch vụ trên Website Webphunu và thanh toán trực tuyến thành công bằng thẻ ATM nội địa qua cổng thanh toán Napas sẽ hoàn 20% giá trị thanh toán dưới hình thức tích điểm vào tài khoản điểm Webphunu (“Điểm Webphunu”) như sau:

  1. Mỗi khách hàng (căn cứ trên mỗi số thẻ ATM nội địa hoặc số tài khoản mà khách hàng thanh toán) sẽ được tích lũy theo tỷ lệ 20% giá trị thanh toán cho tối đa 03 giao dịch thành công đầu tiên trong thời gian áp dụng chương trình.
  2. Với mỗi 1 đồng giá trị được hoàn, khách hàng tích lũy được 1 Điểm Webphunu.
  3. Số điểm tích lũy tối đa: không quá 200.000 điểm/một giao dịch (tức 200.000 đồng/ giao dịch).

      6. Điều kiện áp dụng

  1. Mỗi số thẻ nội địa hoặc tài khoản khách hàng sử dụng để thanh toán trên website Webphunu.net được áp dụng tối đa 03 (ba) lần đối với 03 (ba) giao dịch thanh toán thành công đầu tiên trong thời gian áp dụng chương trình.
  2. Điểm Webphunu mà Khách Hàng tích lũy sẽ được tự động lưu vào tài khoản điểm của khách hàng đã đăng ký trên Website Webphunu và có thể sử dụng để giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn trong các lần mua hàng tiếp theo trên Website Webphunu với tỷ lệ chuyển đổi 1 Điểm Webphunu tương đương với 1 đồng.
  3. Tổng giá trị điểm khách hàng được tích lũy vào tài khoán điểm Webphunu có thể sử dụng để thanh toán cho một hay nhiều đơn hàng. Mỗi lần thanh toán, tài khoản điểm Webphunu của khách hàng sẽ tự động bị trừ đi tương ứng với số tiền mà khách hàng đã sử dụng. Tài khoản điểm của Webphunu không thể quy đổi thành tiền mặt. Trường hợp giá trị phải thanh toán cho đơn hàng lớn hơn tổng điểm trên tài khoản Webphunu, khách hàng phải thanh toán giá trị chênh lệch còn thiếu cho Webphunu. (minh họa bên dưới)
  4. Chương trình áp dụng cho tất cả các sản phẩm trên adayroi.com.
  5. Chương trình không áp dụng đối với các giao dịch hủy, giao dịch bị hoàn lại 100%.

      7. Số hotline tổng đài của Webphunu: 19001901

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *