Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về đạo đức cách mạng của người đảng viên

Giáo Dục VN | 1 tháng trước

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ trọng yếu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo TTXVN

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/chu-tich-ho-chi-minh-noi-ve-dao-duc-cach-mang-cua-nguoi-dang-vien-post215206.gd

Bình luận / 0