'Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam'

Đại Đoàn Kết | 1 tháng trước

Ngày 22/1, Sở VHTT Hà Nội tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề 'Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam' tại Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội (93 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm).

Trưng bày chọn lọc hơn 100 bức ảnh và tài liệu trình bày theo 3 phần “Nguyễn Ái Quốc - Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua đó, người xem hiểu rõ hơn về quá trình sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đồng thời khẳng định tư tưởng của Người luôn là kim chỉ nam cho Đảng đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác...

M.Sơn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chu-tich-ho-chi-minh--nguoi-sang-lap-lanh-dao-va-ren-luyen-dang-cong-san-viet-nam-550828.html

Bình luận / 0