Chính quyền thành phố Thủ Đức hoạt động từ ngày 22-1

Hà Nội Mới | 1 tháng trước

Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi UBND quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức về việc thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính thành phố Thủ Đức.

Theo đó, kỳ họp thứ nhất của HĐND thành phố Thủ Đức sẽ được tổ chức ngày 22-1 để bầu các chức danh của HĐND, UBND thành phố Thủ Đức.

Từ ngày 22-1, chính quyền địa phương tại quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức sẽ kết thúc nhiệm vụ, quyền hạn và chuyển tiếp cho chính quyền địa phương của thành phố Thủ Đức thực hiện. Cùng ngày 22-1, tất cả các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sẽ do chính quyền địa phương của thành phố Thủ Đức thực hiện. Việc sử dụng con dấu của các cơ quan, đơn vị và các phường thuộc chính quyền địa phương quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức sẽ chấm dứt hiệu lực đến hết ngày 21-1.

Lê Nguyễn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/989276/chinh-quyen-thanh-pho-thu-duc-hoat-dong-tu-ngay-22-1

Bình luận / 0