Chỉ số niềm tin của người dân vào Đảng ở mức cao

Công Lý | 1 tháng trước

Hôm nay 27/1, bước vào ngày làm việc thứ ba của Đại hội XIII, các đại biểu thảo luận Báo cáo Chính trị của đại hội.

Bên thềm đại hội, các đại biểu đến từ 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đều tin tưởng vào thành công của Đại hội, đưa đất nước đi theo lộ trình phát triển vững mạnh.

Các đại biểu cùng bày tỏ đồng tình, ủng hộ cao đối với Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; đồng thời nhất trí cao với phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Đại biểu Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học Nghệ thuật Trung ương.

Chỉ số niềm tin vào Đảng ở mức cao

Đại biểu Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học Nghệ thuật Trung ương khẳng định: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh một thông điệp xuyên suốt đó là: chưa bao giờ đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Trong lời phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thì cơ đồ, tiềm lực, nhưng mà còn cả uy tín nữa. Uy tín của chúng ta nhiều khi không phải do chúng ta nói, mà chính bạn bè quốc tế đánh giá, nhất là kỳ tích năm 2020 vừa qua.

Chỉ số niềm tin được xếp ở mức cao, người dân có nhiều sáng tạo. Còn nếu như mà lãnh đạo mong muốn như thế nhưng người dân không đồng thuận thì rất khó. Công cuộc đổi mới của chúng ta sau hơn 35 năm bây giờ đã có những thành quả rất rõ. Từ thành quả và bài học đó cho phép chúng ta đi những bước tiếp theo của nhiệm kỳ 5 năm của tới đây, có thể bằng 2 đến 3 nhiệm kỳ trước đây, đại biểu Nguyễn Thế Kỷ nhận định.

Đại biểu Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, sau khi chúng ta phát triển kinh tế một thời kỳ thì bây giờ mọi người chú ý nhiều hơn đến văn hóa và con người. Vì nếu như kinh tế tăng trưởng mà nếu không quan tâm đến văn hóa và con người thì nhiều khi tăng trưởng kinh tế sẽ không có ý nghĩa nhiều vì đời sống vật chất luôn luôn hài hòa với đời sống tinh thần. Điều này thể hiện rất rõ trong quá trình chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội Đảng lần thứ XIII là đại hội của đổi mới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Trong đó, mong muốn của cán bộ, đảng viên và người dân là làm sao kinh tế đất nước phát triển, với một sự biến đổi về chất và vươn lên tầm khu vực. Trong công tác nhân sự, người dân mong muốn bầu ra một Ban Chấp hành Trung ương là những người có đức có tài, có uy tín và năng lực thực hiện, để lãnh đạo những công việc của Đảng và đất nước, đại biểu Nguyễn Thế Kỷ bày tỏ.

Đến từ Bắc Giang, đại biểu Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang cho rằng, các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị một cách công phu, bài bản, khoa học và phát huy dân chủ rộng rãi. Chính vì vậy có thể khẳng định các báo cáo trình đại hội, đặc biệt Báo cáo Chính trị là sản phẩm kết tinh trí tuệ toàn Đảng, toàn dân ta.

Khẳng định trong Báo cáo Chính trị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là hoàn toàn đúng thực tiễn và chính xác, đại biểu Thái dẫn ra nội dung trong Báo cáo Chính trị đã đánh giá hết sức tổng hợp những kết quả Đảng ta đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, phát triển đất nước; đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cần tập trung khắc phục, đặc biệt xác định mục tiêu, định hướng phát triển trong giai đoạn tới, trong đó Đảng đã xác định có 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược.

Tin tưởng tuyệt đối vào quyết sách đúng của Đảng

Bày tỏ vinh dự khi được là đại biểu tham dự từ Đại hội lần thứ XII của Đảng, đại biểu Tiêu Hồng Phúc, Bí thư huyện ủy Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận vui mừng cho biết, qua một nhiệm kỳ với sự phát triển vượt bậc của đất nước, Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay- như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã khẳng định, đó là một nhận xét rất đúng.

Đại biểu cũng cho rằng, thời gian tới, đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức, đặc biệt là dịch bệnh, tình hình biển Đông, an ninh phi truyền thống và nhiều vấn đề toàn cầu cần quan tâm giải quyết…

Tuy nhiên tôi tin tưởng với những quyết sách đúng của Đảng và Nhà nước và sự thành công của Đại hội trong nhiệm kỳ này, đất nước ta sẽ vững vàng vượt qua những khó khăn đó và đạt được thành công rực rỡ hơn nữa, cơ đồ và vị thế của đất nước ta tiếp tục được khẳng định tốt hơn nữa trên trường quốc tế- Bí thư huyện ủy Bắc Bình tin tưởng.

Đại diện cho đồng bào dân tôc thiểu số và giới nữ về dự Đại hội, đại biểu Hà Thị Hương, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bởi sự tâm huyết, trách nhiệm của người đứng đầu Đảng, Nhà nước trong việc đánh giá lại một chặng đường phát triển của đất nước.

Đại biểu Hà Thị Hương

Đánh giá Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, đại biểu Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai bày tỏ vinh dự là một trong 1.587 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 50.000 đảng viên của tỉnh Lào Cai dự Đại hội.

Đại biểu Đặng Xuân Phong cho biết, các đại biểu đều phấn khởi, vui mừng trước không khí trang trọng, công tác tổ chức nghiêm túc, quá trình chuẩn bị chu đáo từ khâu khánh tiết, an ninh, hậu cần đến việc chuẩn bị các nội dung. Đặc biệt, công tác nhân sự đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Với sự thống nhất, đoàn kết và trách nhiệm, các đại biểu sẽ lựa chọn ra Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đội ngũ lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, đủ sức, đủ tầm, đủ tài để lãnh đạo đất nước ta ngày một phát triển.

Đại biểu cũng tin tưởng với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đặt ra, trong đó có nhiều chính sách cho đồng bào cả nước và đặc biệt là cho vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới là phên dậu của quốc gia như Lào Cai sẽ ngày càng phát triển.

Đại biểu Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam cho rằng, Báo cáo Chính trị thể hiện một khí thế mới, trở thành một lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân đi vào lòng người. Nội dung báo cáo đã kết tinh trí tuệ, tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân, đã tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc, gắn liền với những vấn đề mà cả xã hội đang quan tâm.

Đại biểu Lê Văn Dũng- Quáng Nam

Đại biểu Lê Văn Dũng cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức cán bộ nói riêng, Đảng ta đã lãnh đạo và đạt được nhiều kết quả rất to lớn, góp phần rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ vừa qua. "Tôi nghĩ rằng đây cũng là một cơ hội để Đảng ta tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ này trong nhiệm kỳ tới.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/chi-so-niem-tin-cua-nguoi-dan-vao-dang-o-muc-cao-180015.html

Bình luận / 0