Chặng đường 'Từ Đại hội đến Đại hội' qua những tài liệu quý

Giao Thông | 1 tháng trước

Thông qua trưng bày 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội', công chúng có cơ hội tiếp cận nhiều tài liệu quý mang giá trị lịch sử.

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ ngày 19/1, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội".

Với hơn 200 hiện vật, tài liệu, hình ảnh quý giá, trưng bày đã làm nổi bật những định hướng, chỉ đạo xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ.

Trưng bày gồm 3 phần: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội và Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bảo vật quốc gia - tác phẩm “Đường Kách mệnh” tập hợp những bài giảng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện chính trị từ năm 1925-1927 ở Quảng Châu (Trung Quốc).

Những tài liệu, hiện vật trưng bày tiêu biểu khác như: Báo cáo, diễn văn, nghị quyết của Đảng; Bản thảo bài viết, bài nói chuyện của Tổng Bí thư; Tác phẩm, hình ảnh, bài nói chuyện, bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc qua các kỳ Đại hội Đảng.

Ảnh tư liệu về Đại hội lần thứ III của Đảng năm 1960.

Cây đũa nhạc trưởng được Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để bắt nhịp bài ca "Kết đoàn" trong buổi dạ hội chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III do Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam tổ chức tại vườn Bách thảo (Hà Nội) ngày 19/9/1960.

Bút dạ kim và cặp xách tay do Ban tổ chức của Đại hội Đảng lần thứ VIII cấp cho đại biểu tham dự Đại hội (tháng 6/1996).

Bộ sưu tập tranh cổ động qua các kỳ Đại hội.

Tặng phẩm của nhân dân Việt Nam tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội.

Thảm len "Đời đời biết ơn Đảng" của Nhà máy len Hải Phòng gửi tặng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (tháng 9/1960).

Phần nội dung trưng bày Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng giới thiệu về công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII: Đại hội Đảng các cấp, hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng…

Trưng bày sẽ mở cửa đến hết tháng 5/2021 để phục vụ người dân tham quan.

Biển Ngọc

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chang-duong-tu-dai-hoi-den-dai-hoi-qua-nhung-tai-lieu-quy-d493391.html

Bình luận / 0