Cải cách hành chính hướng đến phục vụ người dân

Đảng Cộng Sản VN | 1 tuần trước

'Mục đích cuối cùng của tỉnh Bình Dương trong công tác CCHC là hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Từ định hướng chung này,yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tích cực xây dựng bộ máy chính quyền vì nhân dân phục vụ'- đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 6 từ trái qua) trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2020.

Ngày 13/1, UBND tỉnh Bình Dươn tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn.

Đồng chí Lý Văn Đẹp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết trong 10 năm qua, công tác CCHC được cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm và chỉ đạo sâu sát. Các cấp, các ngành luôn xem công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong quản lý, điều hành; công tác triển khai, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC theo chương trình, kế hoạch của Trung ương và địa phương luôn được đặt lên hàng đầu.

Điểm nổi bật trong CCHC giai đoạn 2011-2020 là việc xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh, hướng đến xây dựng một nền hành chính tập trung, thống nhất, thông suốt, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó là việc thí điểm thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công TPThủ Dầu Một, Bộ phận một cửa hiện đại cấp huyện như: TPThuận An, TX Tân Uyên, TX Bến Cát… đã có những giải pháp, cách làm hay sáng tạo được người dân, doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Đồng chí Lý Văn Đẹp cho biết thêm, trong 10 năm qua, công tác thông tin, tuyên truyền CCHC được UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thường xuyên với nội dung đa dạng, phong phú, thông qua các kênh thông tin khác nhau, như: Phát thanh, truyền hình, báo in, báo online, băng rôn, tờ rơi, pano, áp phích, hội diễn, hội thi, sân khấu hóa.... đã góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong việc chung tay thực hiện CCHC.

Trong 10 năm qua, nhiều mô hình, sáng kiến trong CCHC của tỉnh đã được ghi nhận và người dân, tổ chức đồng thuận, hài lòng, đánh giá cao, như: Mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”; thanh niên tình nguyện, hướng dẫn người dân, tổ chức trong quá trình thực hiện các TTHC tại Trung tâm Hành chính công. Tỉnh đã tổ chức thí điểm tiếp nhận hồ sơ tại nhà, tại doanh nghiệp đối với một số TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện Đề án thí điểm bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận “một cửa” của UBND cấp xã thuộc TPThủ Dầu Một để thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC các cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2020.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận công tác CCHC đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các ngành, địa phương cần khắc phục những hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thể chế, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ và khả thi, ban hành các chính sách phù hợp, đúng chủ trương, đúng pháp luật, đi vào cuộc sống trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng CNTT, các phần mềm quản lý văn bản các cấp kết nối với trục liên thông văn bản điện tử của Chính phủ; cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã kết nối đồng bộ một số tính năng với cổng dịch vụ công quốc gia… “Mục đích cuối cùng của tỉnh Bình Dương trong công tác CCHC là hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Từ định hướng chung này, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tích cực xây dựng bộ máy chính quyền vì nhân dân phục vụ”, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao chỉ đạo.

Xuất phát từ yêu cầu CCHC và định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã cần thực hiện tốt việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ. Song song đó, xây dựng, triển khai các đề án mang tính chiến lược về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, bộ phận một cửa hiện đại cấp huyện và cấp xã; tích cực đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập…/.

Hồ Văn

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/cai-cach-hanh-chinh-huong-den-phuc-vu-nguoi-dan-572881.html

Bình luận / 0