Các bài tham luận tại đại hội sát với yêu cầu thực tế, có tầm chiến lược

Đồng Nai | 4 tuần trước

Ngày 27-1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành thảo luận về nội dung văn kiện của đại hội. Tại Đồng Nai, cán bộ, đảng viên và người dân tiếp tục quan tâm theo dõi nội dung phiên họp này qua báo chí. Nhiều ý kiến cho rằng, các tham luận được các đại biểu trình bày tại đại hội đã đánh giá rất sát tình hình thực tế, đưa ra được những kiến nghị có tầm chiến lược, định hướng phát triển lâu dài cho đất nước.

TP.Biên Hòa trang trí rực rỡ chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Đăng Tùng

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng, Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh:

Đội ngũ trí thức là nguồn lực đặc biệt quan trọng

Theo dõi phiên thảo luận Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng qua báo chí, tôi rất đồng tình với việc TP.HCM đề xuất 7 giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế tri thức trong thời gian tới.

Trước khi diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tầng lớp trí thức cũng được lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội về vấn đề nguồn nhân lực chất lượng cao. Bởi trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội và đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển.

Tôi mong rằng, trong quá trình đổi mới, phát triển đất nước, Đảng và Chính phủ tiếp tục quan tâm, có những chính sách phát triển đội ngũ trí thức để lực lượng này tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào tham mưu xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách phát triển của đất nước; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, giáo dục - đào tạo; bảo vệ tài nguyên - môi trường cũng như trên các lĩnh vực: văn hóa, y tế, ngoại giao, hội nhập quốc tế, quốc phòng - an ninh...

Đại úy Nguyễn Hồng Mai Đồng, Trợ lý cán bộ, Ban Chỉ huy quân sự TP.Biên Hòa:

Mong có nhiều giải pháp xây dựng quân đội hiện đại

Theo dõi nội dung thảo luận tại Đại hội XIII của thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được đăng trên báo chí về việc phấn đấu xây dựng quân đội hiện đại sau năm 2030, cá nhân tôi rất phấn khởi trước những giải pháp chiến lược được thượng tướng nêu ra rất sát với tình hình của Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay và phù hợp đặc điểm của đất nước, phấn đấu xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tạo tiền đề sau năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại; đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Trước khi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra, cán bộ, sĩ quan, đảng viên quân đội được thảo luận rất nhiều và hầu hết đều đồng tình cao với nội dung dự thảo các văn kiện trình tại đại hội, trong đó có mục tiêu tập trung củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại (trong đó có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại), tạo tiền đề xây dựng quân đội hiện đại sau năm 2030.

Mục tiêu này cũng đã được Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) vào ngày 28-9-2020: “Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030, xây dựng quân đội hiện đại”.

Vì vậy, tôi rất kỳ vọng, đại hội sẽ thảo luận để có những giải pháp vừa mang tính tổng quát, vừa mang tính cụ thể, phấn đấu xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tạo tiền đề sau năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại; đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Ông Nguyễn Đình Luật, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Hố Nai (TP.Biên Hòa):

Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Tôi nhất trí cao với nội dung Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày tại phiên thảo luận Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với chủ đề Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Theo đó, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Tinh thần yêu nước, trọng nhân nghĩa, đùm bọc lẫn nhau đã thấm sâu vào tình cảm và hành động của mỗi người dân, tạo nguồn sức mạnh, lập nên những kỳ tích vẻ vang, là điều kiện cơ bản cho sự thành công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc đổi mới xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Tôi cũng nhất trí với 5 giải pháp đồng chí Trần Thanh Mẫn nêu ra, trong đó tiếp tục thực hiện phương châm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh, Mặt trận phải thường xuyên đổi mới phù hợp với thực tiễn".

Ông Nguyễn Duy Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát, Phó chủ tịch Hội Xuất nhập khẩu Đồng Nai:

Thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân

Sau 35 năm đổi mới, kinh tế tư nhân ngày càng chiếm vị trí quan trọng, trở thành động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước. Khi đã được coi là động lực của sự phát triển thì cộng đồng doanh nghiệp (DN) cần được định hướng rõ ràng và hơn hết là môi trường kinh doanh minh bạch, công khai, tạo điều kiện cho DN phát triển. Hiện đang có chủ trương đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và mong rằng, với những thủ tục hành chính liên quan tới lĩnh vực đầu tư, kinh doanh càng cần được đẩy mạnh cải cách hơn nữa.

DN của tôi cũng như nhiều DN khác đã và đang nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng nhà máy, tuy nhiên vấn đề là vẫn còn vướng một số thủ tục hành chính. Các DN đầu tư vẫn đang phải hoàn thiện rất nhiều thủ tục, văn bản của các bộ, ngành liên quan trong cùng một dự án. Vấn đề này nếu không được quan tâm đúng mức sẽ làm lỡ cơ hội phát triển của các DN.

Trong cả nhiệm kỳ tới, nhiều DN mong muốn Đảng và Chính phủ sẽ tăng cường đầu tư hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông vận tải. Thông qua đó giúp DN thông thoáng hơn trong vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh, kéo giảm chi phí liên quan đến các dịch vụ logistics để tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế.

Ông Vũ Tiến Dũng (ngụ xã Sông Ray, H.Cẩm Mỹ):

Chú trọng giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở

Trong nội dung tham luận của đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an tại phiên thảo luận vào ngày 27-1 được nhiều cơ quan báo chí đăng tải có nhiều vấn đề rất sát với thực tế. Bộ trưởng Công an, đại tướng Tô Lâm đã nêu ra nhiều giải pháp nhằm giữ vững an ninh trật tự, trong đó có nội dung lực lượng công an nhân dân phải chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong mọi tình huống; tập trung xây dựng thế trận lòng dân vững chắc về an ninh trật tự; phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân trong nền an ninh nhân dân... Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cần phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, theo phương châm: "Trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an"; tập trung xây dựng từng thôn, xóm, bản, làng, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Những giải pháp nêu trên rất sát tình hình thực tế vì ngành Công an đang thực hiện chủ trương đổi mới, cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm an ninh trật tự. Đặc biệt là việc đưa lực lượng công an chính quy về xã, bổ sung thêm phương tiện, trang thiết bị hiện đại về cho lực lượng công an cấp cơ sở, góp phần giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở.

Nhóm P.V (ghi)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202101/chao-mung-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-cac-bai-tham-luan-tai-dai-hoi-sat-voi-yeu-cau-thuc-te-co-tam-chien-luoc-3041275/

Bình luận / 0