Bộ VHTTDL: Triển khai chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Văn Hóa | 1 tháng trước

Chiều nay 19.1, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Triển khai chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021. Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chủ trì Hội nghị

Dự kiến trong năm 2021, Bộ VHTTDL sẽ xây dựng dự thảo sửa đổi của 3 luật: Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Sở hữu Trí tuệ (phần quyền tác giả, quyền liên quan), Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi); tham gia xây dựng Dự thảo 5 nghị định, gồm: Nghị định về mô hình Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia, Nghị định sửa đổi Nghị định số32/2012/NĐ-CP ngày 12.4.2012 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (nội dung về điện ảnh); Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 36/2018/NĐ-CP; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Trong kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, có 13 thông tư sẽ được xây dựng, sửa đổi, bổ sung.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Tổng cục Thể dục và Thể thao nhất trí về cơ bản với kế hoạch xây dựng văn bản được đề ra. Tuy nhiên, đại diện của Tổng Cục cũng nêu ra một số khó khăn trong việc xây dựng văn bản. Cụ thể, đối với Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất của các môn thể thao đáp ứng yêu cầu tập luyện và thi đấu thể thao vì việc xây dựng quy chuẩn này cần sự thống nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ. Bên cạnh đó, việc xây dựng quy chuẩn cũng gặp khó khăn vì có nhiều môn thể thao chưa biết nhóm vào nhóm nào cho phù hợp và kinh phí cho việc xây dựng quy chuẩn cũng không phải là nhỏ. Hiện nay, những vận động viên khuyết tật hiện nay cũng chưa có chế độ dinh dưỡng, do đó nếu xây dựng văn bản này cũng cần có đề xuất đưa vấn đề này vào.

Về Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2015/TT-BVHTTDL ngày 30.12.2015 quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao, đại diện Tổng cục Thể dục Thể thao cho rằng, nếu chỉ sửa có một điều về đối tượng thì không nên sửa vì sửa quá ít và đối tượng lại bị thu hẹp là không phù hợp. Vụ Gia đình cho biết, Vụ Gia đình sẽ cố gắng hoàn thành tốt chương trình xây dựng văn bản của Vụ.

Đại diện Vụ Gia đình, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng cam kết sẽ triển khai kế hoạch, tuy nhiên, việc xây dựng luật có thể mất nhiều thời gian, do vậy cần phải có quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.

Về việc rà soát, đánh giá tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đại diện Cục Di sản văn hóa cho rằng, đối với Luật Di sản văn hóa và các văn bản quy định chi tiết vẫn thực thi tốt trong cuộc sống, do đó Cục đề xuất việc rà soát Luật Di sản văn hóa nên lùi đến năm 2022 để tổng kết. Về đề xuất này, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho rằng, hiện Luật Di sản văn hóa có những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, do đó Cục Di sản văn hóa cần rà soát, tổng kết, nếu cần thiết thì sẽ đề xuất sửa đổi, bổ sung vào thời gian phù hợp.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy yêu cầu các đơn vị có liên quan phải bắt tay vào việc ngay và phải làm thật quyết liệt để không xảy ra tình trạng chậm trễ. Mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng các đơn vị được giao nhiệm vụ phải chủ động và quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.

HOÀNG HƯƠNG

Nguồn Văn Hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/thoi-su/artmid/564/articleid/36811/bo-vhttdl-trien-khai-chuong-trinh-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-nam-2021

Bình luận / 0