Bộ GTVT yêu cầu hoàn thiện hệ thống thu phí tự động không dừng

Giao Thông | 1 tháng trước

Bộ GTVT yêu cầu hoàn thiện và khắc phục các bất cập của hệ thống thu phí tự động không dừng.

Hầu hết các trạm thu phí trong cả nước đã vận hành thu phí tự động không dừng vào ngày 29/12/2020 đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC, Công ty Cổ phần Giao thông số VN hoàn thiện hệ thống hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị trong việc triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên Bộ GTVT cho biết, quá trình vận hành thệ thống thu phí điện tử không dừng trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, bất cập gây bức xúc cho chủ phương tiện tham gia dịch vụ.

Để khắc phục các tồn tại, vướng mắc nêu trên, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ, hiệu quả, kết nối liên thông đáp ứng nhu cầu xã hội, Bộ GTVT yêu cầu Công ty TNHH Thu phí tự động VETC, Công ty Cổ phần Giao thông số VN căn cứ hợp đồng dự án, phương án đầu tư được chấp thuận và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 19/2020 khẩn trương rà soát, lắp đặt hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các cửa thu phí còn lại đảm bảo đồng bộ, phát huy hiệu quả của hệ thống.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN giám sát, đôn đốc các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Liên quan đến quản lý, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN phối hợp với Công ty TNHH Thu phí tự động VETC, Công ty Cổ phần Giao thông số VN tăng cường phối hợp trong tổ chức vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng đảm bảo khắc phục các tồn tại, bất cập xảy ra trong thời gian qua. Đặc biệt lưu ý xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc thường xuyên xảy ra tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Trần Duy

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bo-gtvt-yeu-cau-hoan-thien-he-thong-thu-phi-tu-dong-khong-dung-d492960.html

Bình luận / 0