Bộ đội Biên phòng tỉnh: Thành lập Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới

Khánh Hòa | 1 tháng trước

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Tổng Tham mưu về việc thành lập Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh tại xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Tổng Tham mưu về việc thành lập Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới thuộc BĐBP tỉnh tại xã Cam Thành Nam, TP. Cam Ranh.

Tiểu đoàn có chức năng, nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2021 cho BĐBP tỉnh và BĐBP tỉnh Quảng Ngãi. Tiểu đoàn được biên chế 2 đại đội. Ngay sau lễ công bố thành lập, Ban Chỉ huy tiểu đoàn đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ khung huấn luyện; động viên cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đoàn kết, vượt qua khó khăn trong những ngày đầu thành lập, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

VĂN TÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202101/bo-doi-bien-phong-tinh-thanh-lap-tieu-doan-huan-luyen-chien-si-moi-8203265/

Bình luận / 0