Bảo đảm đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô

Hà Nội Mới | 1 tháng trước

Chiều 19-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phát triển điện lực thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát triển điện lực giai đoạn 2016-2020, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo dự.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền biểu dương những nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo đã đề xuất nhiều sáng kiến, đổi mới trong công tác lãnh đạo để hoàn thành nhiệm vụ, thúc đẩy phát triển điện lực thành phố giai đoạn 2016-2020, nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp của Ban Chỉ đạo đề ra.

Trong giai đoạn tới, các thành viên Ban Chỉ đạo cần triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch của UBND thành phố, phù hợp với chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu hiện đại hóa hệ thống lưới điện thành phố. Cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về điện lực, bám sát quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn thành phố; cung cấp thông tin, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc thực hiện đầu tư xây dựng công trình điện bảo đảm cấp điện cho thành phố, nhất là trong thời điểm sắp tới, nhu cầu tiêu thụ điện dự kiến tăng trưởng cao trở lại phục vụ khôi phục và đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế sau dịch Covid-19.

Cùng với đó, các thành viên Ban Chỉ đạo tham mưu thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quán triệt, tập trung chỉ đạo các đơn vị hoạt động điện lực trên địa bàn tuân thủ đầy đủ các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn điện trong sử dụng điện, hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, đầu tư xây dựng công trình điện; tăng cường tuyên truyền về các chương trình, kế hoạch thúc đẩy phát triển năng lượng mới, tái tạo, hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng để thực hiện tốt công tác đầu tư các dự án điện theo quy hoạch.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương, đồng thời là Phó Trưởng ban Chỉ đạo cho biết, giai đoạn 2016-2020, các chỉ tiêu bảo đảm cung ứng và sử dụng điện được cải thiện ngày càng tốt hơn so với thời điểm đầu năm 2016, đáp ứng mục tiêu cấp điện ổn định, bền vững cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thủ đô. Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm đạt 20.033,37 triệu kWh (duy trì tốc độ tăng trưởng 7,22%/năm), tổn thất điện năng giảm còn 3,67% (giảm 1,55%), điện năng thương phẩm bình quân đầu người tăng lên 2.494kWh/người/năm (tăng 1,15 lần), chỉ số thời gian mất điện trung bình lưới điện trung áp giảm còn 173,5 phút (giảm 791,3 phút)...

Báo cáo cũng cho biết, trong giai đoạn tới, thành phố đã đặt ra chỉ tiêu cụ thể như đến hết năm 2025, sản lượng điện thương phẩm khoảng 29.900 triệu kWh; điện năng thương phẩm bình quân khoảng 3.000kWh/người/năm; tỷ lệ tổn thất điện năng dưới 3,55%; chỉ số thời gian mất điện lưới điện trung áp dưới 150 phút…

Thanh Hải

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/989052/bao-dam-du-dien-cho-phat-trien-kinh-te---xa-hoi-thu-do

Bình luận / 0