Thủy sản có phải cứ “đang bơi” là sạch?

Nhiều người quan niệm thủy sản cứ còn bơi là tươi, ngon, đảm bảo. Tuy nhiên có rất nhiều yếu tố làm giảm chất lượng thủy sản mà vẫn đảm bảo chúng vẫn “bơi” khi đến tay người tiêu dùng. Chính vì vậy bây giờ chính là lúc người tiêu dùng cần có nhận thức […]

Read More